Tin Tức

Phân loại lãi suất theo tính chất khoản vay phổ biến hiện nay

Lãi suất tiền gửi ngân hàng: Là lãi suất ngân hàng cần phải trả cho các khoản tiền đã gửi vào ngân hàng. Lãi suất tiền gửi ngân hàng phụ thuộc vào loại tiền gửi ( gửi không kỳ hạn, gửi tiết kiệm,…), thời hạn gửi, quy mô số tiền gửi mà có nhiều hạng mức khác nhau.

Xem thêm thông tin lãi suất là gì tại: https://ruttien247.com/lai-suat-la-gi/

Lãi suất tín dụng ngân hàng: Là phần lãi suất mà người vay phải trả cho ngân hàng khi đi vay tại ngân hàng. Tùy vào loại hình vay ( vay thương mại, vay trả góp,…), mức độ quan hệ giữa 2 bên, sự thỏa thuận giữa 2 bên mà lãi suất tín dụng cũng có nhiều mức khác nhau.

Phân loại lãi suất theo tính chất khoản vay phổ biến hiện nay

Lãi suất chiết khấu: Loại lãi suất này được áp dụng khi ngân hàng cho khách hàng vay dưới hình thức chiết khấu thương phiếu hoặc giấy tờ có giá khác chưa đến hạn thanh toán thanh toán của khách hàng. Lãi suất này được tình dựa vào tỷ lệ phần trăm trên mệnh giá của giấy tờ và được khấu trừ ngay vào lúc ngân hàng đưa tiền vay cho khách hàng. Lãi suất chiết khấu sẽ được trả trước cho ngân hàng, khác với lãi suất tín dụng.

Lãi suất tái chiết khấu: Là lãi suất được áp dụng khi ngân hàng trung ương cho các ngân hàng trung gian vay dưới hình thức chiết khấu lại thương phiếu hoặc các loại giấy tờ có giá ngắn hạn, chưa đến hạn thanh toán của ngân hàng này. Lãi suất tái chiết khấu được tính dựa vào tỷ lệ phần trăm trên mệnh giá của giấy tờ có giá và được khấu trừ vào lúc ngân hàng trung ương chuyển tiền vay cho ngân hàng.

Lãi suất liên ngân hàng: Loại lãi suất này được các ngân hàng áp dụng khi cho nhau vay trên thị trường liên ngân hàng. Được hình thành dựa trên quan hệ cung cầu vốn vay trên thị trường và chịu sự chi phối bởi lãi suất cho các ngân hàng trung gian vay của ngân hàng trung ương.

Phân loại lãi suất theo tính chất khoản vay phổ biến hiện nay

Lãi suất cơ bản: Là loại lãi suất được các ngân hàng sử dụng làm cơ sở để đưa ra mức lãi suất kinh doanh của mình. Lãi suất cơ bản được hình thành khác nhau giữa các nước. Tuy nhiên, lãi suất cơ bản của các nước hầu hết đều được hình thành dựa trên cơ sở thị trường và một mức lợi nhuận bình quân cho phép. Mức lãi suất sẽ khác nhau khi áp dụng cho các đối tượng có mức rủi ro khác nhau.

Thông tin liên hệ:
Phân loại lãi suất theo tính chất khoản vay phổ biến hiện nay Hotline: 07777 12643
Phân loại lãi suất theo tính chất khoản vay phổ biến hiện nay Địa chỉ: 238 Ba Đình, phường 10, quận 8 (Gần chợ Xóm Củi)
Phân loại lãi suất theo tính chất khoản vay phổ biến hiện nay Website: ruttien247.com
0/5 (0 Reviews)

Bài viết mới nhất

Back to top button